top of page
kimyasal kurutucu

Kimyasal Hava Kurutucu

Forever Kimyasal Kurutucu Sistemler:

Nem, prosese zarar veren ve kullanıcıya basınçlı hava sistemlerinde kayıplar yaşatan, istenmeyen bir özelliktir. Ayrıca boru devrelerinin paslanmasına, çap kayıplarına ve birbirini tetikleyen bir dizi maddi soruna neden olur. 

Kirlilik içeren hava da, üretim prosesindeki ekipmanlar ile temas etmesi halinde ekipmanlarda bozulmalara yol açmaktadır. Üretim süreçlerini bozabilecek ve ürünleri kirletebilecek yoğuşma ve korozyonu önlemek için basınçlı hava kurutulur.

Soğutmalı Kurutucuyla elde edilen +3 °C çiğlenme  sıcaklığının yetmediği sektörlerde çiğlenme sıcaklığını -70 °C seviyelerine kadar bu yöntemle taşınabilir.

Forever Kimyasal Hava Kurutucu sistemler basit bir anlatımla, fiziksel bir ayrışmayı tanklar arasında yaparak istenmeyen suyun basınçlı havadan ayrışmasını sağlamakta ve sisteminizi en iyi şekilde korumaktadır.
İki kule adsorban malzeme ile doludur. Adsorban malzemenin yüzeyine tutunan H2O molekülleri, moleküler kuvvetlerin etkisi ile kolayca tutundukları yerden ayrılabilirler. 1. kule gelen nemli havayı kuruturken, 2. kule içerisinden ters yönlü geçirilen yenileme havası ile yenilenir. Bu fiziksel bir reaksiyondur ve sayısız defa uygulanabilir.

KİMYASAL KURUTUCU.

Teklif İste

Dereseki Mah. Sırmakeş Cad. No 42 Beykoz/İstanbul 

0216 320 14 53

  • Instagram
  • LinkedIn
  • YouTube

Thanks for submitting!

bottom of page